Profil

Else-Profil

Code of conduct

Code of conduct sikrer sig retningslinjer så som ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation.
Vi stiller krav til vores leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold. Det hele skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tvangsarbejde/børnearbejde

Vi bruger ikke leverandører som benytter børnearbejde eller på anden vis bruger tvangsarbejde, udført under farlige eller slavelignende forhold.Diskrimination

Vi støtter ikke adfærd som diskrimination i form af forskelsbehandling eller udelukkelse på grund af race, køn, tro eller seksuel orientering.


Foreningsfrihed

Holberg Trading A/S finder det vigtigt at arbejderne har ret til at organiserer sig og forhandle kollektivt. Det er netop én af de ting som kan forhindre tvangsarbejde og børnearbejde mv.


Arbejdsmiljø

Mange arbejder under helt uacceptable forhold. Code of conduct sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø.


Miljøbeskyttelse

Sikrer en hensigtsmæssig miljøpolitik. Procedurer for forebyggelse af miljøproblemer samt industrielle ulykker.
Vi anerkender ILO´s konventioner om arbejdstagerrettigheder.
Holberg Trading A/S har overenskomst med 3F og HK